Word vriend van WCOV “Excelsior”

Aangezien wij geen subsidie meer ontvangen zijn wij geheel afhankelijk geworden van donaties en sponsoring. We hebben uw steun als vriend van Excelsior hard nodig. Natuurlijk zijn wij al blij met een jaarlijkse vriendenbijdrage van € 10,– per jaar, maar……. wanneer u € 50,– of meer per jaar doneert heeft u recht op een VIP plaats bij onze concerten én op één gratis toegangsbewijs bij onze concerten.

Meld u aan als vriend

Om u aan te melden als vriend van ons koor kunt u mailen naar penningmeester@wcovexcelsior.nl