Goede vrijdagdienst

Op 15 april a.s. verleende Excelsior medewerking aan de Goede Vrijdagdienst in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Uitgevoerd werd dan: “Les sept paroles du Christ sur la croix “ van de Franse componist Charles Gounod. De dienst werd goed bezocht. Indrukwekkend waren de stiltes aan het begin en aan het einde van de dienst.

Voorganger was Ds. Irene van der Meulen en organist is Henk Vahrmeyer. Het koor stond onder leiding van Leo den Broeder.