Anno 1892

Op 8 december 1892 werd thuis bij de heer Dirk Verhoog de Christelijke Zangvereniging Excelsior opgericht. Uit een oud verenigingsblad blijkt, dat het wel even heeft geduurd voordat het koor zover was, dat het een optreden kon organiseren. Er werden wel eens wat zangkrachten van andere koren ‘geleend’, tegenwoordig spreken we meer van projectleden, maar men streefde toch naar een volledige bezetting van het eigen koor. Uiteindelijk lukte dat, want in 1909 werd de Naaldwijkse groenteveiling afgehuurd voor maar liefst F 10,00 voor een eerste concert. Drie jaar later vermeldt de geschiedenis, dat er maar liefst 600 bezoekers waren bij de uitvoering! Een tenorsolo kostte in die tijd ook F 10,00 en dat was dus een flink bedrag!

De belangstelling voor het koor groeide in de loop der jaren enorm. Tijdens het 40-jarig jubileumconcert in 1932 kwamen niet minder dan 1.200 belangstellenden naar de groenteveiling.

Tijdens de 2e wereldoorlog, in 1942, werd het 50-jarig jubileum gevierd met de Feestzang van Fagel en het Jubilate Deo van Leo Mens. Dit was voorlopig de laatste uitvoering, want tijdens de verdere bezetting werd het verenigingsleven lam gelegd.

Na de oorlog

Na de oorlog maakte het koor een nieuwe start. Het kreeg ook een nieuwe naam : Westlandse Christelijke Oratoriumvereniging “Excelsior”. Eind 1946 telde het koor 70 leden. Er volgden vele mooie concerten. Er kregen ook tradities vorm, zoals vanaf 1964 de uitvoeringen van de “Johannes Passion” van J.S.Bach in de tijd voor Pasen.

Tot 1970 werd geen uniforme kleding gedragen, maar daar kwam toen verandering in. De dames droegen een eenvoudige zwarte japon en de heren een zwart kostuum. In dat jaar trok een zang- en muziekmanifestatie in de CCWS te Honselersdijk tijdens de Oranjefeestweek maar liefst 2500 bezoekers!

100 jaar Excelsior

Bij ons 100-jarig jubileum zijn wij door H.M. Koningin Beatrix beloond met de koninklijke erepenning in zilver.

De repetities vonden aanvankelijk steeds plaats in gebouw De Binnenhaven in Naaldwijk, maar toen dat werd afgebroken week men uit naar de huidige locatie : De Vrijzinnig Hervormde Kerk, Achter de Bergen in Honselersdijk, waar we tot op heden nog steeds repeteren.

Diverse dirigenten zorgden voor steeds weer nieuw repertoire. Ook de koorkleding veranderde nog wel eens van kleur, van zwart naar donkerrood naar blauw een tenslotte weer terug naar zwart.

Op 27 oktober 2012 vierden we ons 120-jarig jubileum met een concert in de Oude Kerk te Naaldwijk. Met het orkest “RBO Sinfonia” en Nelleke den Broeder als sopraan-soliste zongen we o.l.v. Leo den Broeder o.a. het Magnificat in D van N.Betscher, het Te Deum in C van W.A. Mozart, de Missa Brevis Sancti Joannes de Deo van J.Haydn, het Magnificat in C van J.D.Zelanka en tenslotte het Te Deum in D van M.Haydn.

In 2017 staat het oratorium “Paulus” van F. Mendelssohn op het programma. We hopen dan ons 125-jarig jubileum te vieren.

Concertagenda

Vrienden van WCOV Excelsior

Aangezien wij geen subsidie meer ontvangen zijn wij geheel afhankelijk geworden van donaties en sponsoring. We hebben uw steun als donateur hard nodig.
Meer weten >>